โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561


โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561วันที่7 มิถนายน 2561 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัยม์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเสริมสร้างสมมรรถนะทางบัญชี” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น2 โรงแรมพนมรุ้งปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าประชุมกว่า 100 คนโดยมีคุณผาวรินทร์ จรัส บวรพันธ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดบุรีรัมย์และคณะให้การต้อนรับพร้อมกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานขึ้นในวันนี้/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว รายงาน