Uncategorized

จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติการ “ทลายแก๊งลวงเด็กไม่สนโลก”

จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติการ “ทลายแก๊งลวงเด็กไม่สนโลก”ตามนโยบายของรัฐบาลให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้ จับกุมผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ จำนวน 7 ราย และช่วยเหลือเหยื่อคดีค้ามนุษย์ จำนวน 8 รายนายเอ (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดนเเจ้งข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กและเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้น จะยินยอมก็ตามและพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจารและพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด”2. ได้จับกุมผู้ต้องหาผู้ซื้อบริการ– นายขวัญชัย พรมทอง อายุ 30 ปี- นายยิ่งศักดิ์ ประเสริฐสังข์ อายุ 61 ปี- นายปริญทร ศิริจ้อย อายุ 31 ปี- นายสุพจน์ วงค์ดี อายุ 44 ปี- นายวินัย บัววัฒน์ อายุ 34 ปี- นายเอนก บุตรสิงห์ อายุ 34 ปีทั้งหมดนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครสวรรค์ เเละโดนเเจ้งข้อหา “เป็นผู้ใช้ให้มีการกระทำผิด ค้ามนุษย์ โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กและเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งเด็กอายุไม่เกิน สิบสามปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามและเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจารและพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ไปเพื่อการอนาจารแม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม และชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด”จากการสอบสวน ได้ข้อมูลว่า เด็กมัธยมในเขตอำเถอเมืองนครวรรค์เเละอำเภอใกล้เคียง มีพฤติกรรมเสี่ยง เริ่มจากการขาดโรงเรียน ไปจนถึงการใช้เงินฟุ่มเฟือยผิดปกติ ผู้นำชุมชนจึงร่วมกับคณะครู ทำการสืบว่าต้นตอที่ทำให้เด็กเป็นเเบบนี้เกิดจากอะไรจนกระทั่งทราบตัว ว่ามีสามี-ภรรยา เป็นคนหลอก ชักชวนเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ให้ขายบริการทางเพศ จึงได้ดำเนินการเเจ้งตำรวจ เเต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ตำรวจได้ทำการขยายผลเพื่อหาตัวผ้ใช้บริการทางเพศเด็ก จึงพบว่ามีการติดต่อขายบริการกับกลุ่มเด็กชาย ผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “เด็กไม่สนโลก”ตำรวจจึงเข้าทำการช่วยเหลือกลุ่มเด็ก พบว่าเป็นเด็กผู้ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8 ราย มีผู้ซื้อบริการทางเพศกลุ่มเด็กชาย จำนวน 6 ราย และจับกุมนายหน้าหลอกลวงกลุ่มเด็กชายให้ขายบริการทางเพศ จำนวน 1 ราย ขณะนี้ ตำรวจจะทำการสืบสวน เพื่อขยายผลหาผู้ที่ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติม หากพบมีการกระทำความผิด จะได้จับกุมมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป///อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ///