สันติสุขแดนใต้

เจ้าหน้าที่นราธิวาสร่วมทำความดีช่วยกันบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

เจ้าหน้าที่นราธิวาสร่วมทำความดีช่วยกันบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ

ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.)ไทยอาสา ป้องกันชาติ(ทส.ปช) เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ซึ่ง สำนักงานเหล่ากาชาด ได้ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริทร์ โดยมีนางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนราธิวาส และนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ให้การต้อนรับ

สำหรับโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำเข้าธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้สำหรับการบริการผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นราธิวาส และประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย การผ่าตัด การรักษาชีวิตต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ยังขาดแคลนโลหิตหมู่ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก.

นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ยังจำเป็นต้องมีเลือดไว้ในธนาคารเลือดให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรักษาชีวิตประชาชนในพื้นที่จึงต้องมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

////////////////////////////////////