Uncategorized

ตาก -ตำรวจ ชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายลูกระเบิด แบบ ค.60 ที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.ท่าสองยาง

ตาก -ตำรวจ ชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายลูกระเบิด แบบ ค.60 ที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.ท่าสองยาง

สืบเนื่องมาจากได้มี ชาวบ้านเดินทางเข้าป่าเพื่อหาอาหาร ตามแนวชายแดนไทย=เมียนมาร์ และระหว่างทางไปพบวัตถุระเบิด แบบ ค.60 ที่ลำห้วยตรงข้ามวัดสองห้วย หมู่ 2 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จึงรีบมาแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน( ตชด.)ที่344 ท่าสองยาง ทราบ จากนั้นกำลัง ตชด.344 ได้เดินทางเข้ากันพื้นที่ และทำการตรวจสอบวัตถุที่พบซึ่งเป็นวัตถุระเบิด แบบ ค.60 และได้เร่งประสานหน่วยเก็บกู้ระเบิด ชุด EOD จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 34 ค่ายพระเจ้าตาก (กก.ตชด.34 )เพื่อมาทำการเก็บกู้และทำลายทิ้ง โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชายแดนตรงข้ามจุดที่เคยมีการสู้รบกันในฝั่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างทหารรัฐบาลเมียนมาร์กับกองกำลังชนกลุ่มน้อย ซึ่งทางร.ต.ท.เสรี ศรีตรัยรัตน์ รอง สว.(ป)กก.ตชด.34 หัวหน้าชุด EOD พร้อม เจ้าหน้าที่ EOD ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด จำนวน 5 นาย ได้เดินทางไปทำการเก็บกู้ ร่วมกับ. พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 344 ท่าสองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธร สภ.ท่าสองยาง และชุดพัฒนาสัมพัมธ์มวลชนที่ 3106 เดินทางไปยังจุดที่พบวัตถุระเบิดบริเวณดังกล่าว และดำเนินการเก็บกู้และสามารถทำการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัย


//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน