ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ม.2 พัน 7 (ขุนอาสา 327) ร่วมกับ จนท.รส.อำเภอฟากท่า , ผู้นำหมู่บ้าน บ้านห้วยไข่เขียด ม.7 จัดกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยไข่เขียด


เมื่อ 070900 ธ.ค. 61 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ม.2 พัน 7 (ขุนอาสา 327) ร่วมกับ จนท.รส.อำเภอฟากท่า , ผู้นำหมู่บ้าน บ้านห้วยไข่เขียด ม.7 จัดกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยไข่เขียด ม.7 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จว.อ.ต. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน ผลการปฏิบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จบภารกิจเหตุการณ์ปกติครับ