มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาพระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยนราธิวาส


 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ธ.ค. 62 ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

โดยได้ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 ถุง มอบแด่โต๊ะอิหม่าม จำนวน 5 ถุง และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 95 ถุง รวมเป็น 125 ถุง

นอกจากนี้ในพื้นที่อ.ตากใบ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ได้เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่หอประชุม อ.ตากใบ โดยได้ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 ถุง มอบแด่โต๊ะอิหม่าม จำนวน 5 ถุง และมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 995 ถุง รวมเป็น 1,050 ถุง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน

โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่พระองค์ทรงเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จนสร้างความปลื้มปิติยิ่งนักแด่ผู้ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทาน

ในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.สุคิรินนั้น ได้กลับคืนสู่สภาพปกติ ส่วนพื้นที่ อ.ตากใบ มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทางเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม และเกือบที่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวนราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ