Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. และ ทหาร ชุด ชป.ร้อย.ร.๔๑๑ ร่วมกับ นายสังวาล ฤทธิ์สำแดง กำนันตำบลเจ้าวัด และชาวบ้าน ร่วมกันก่อสร้างบ้าน ให้กับนายบำเพ็ญ คณฑา

เมื่อ ๐๗๐๙๐๐ – ๐๗๑๖๐๐ มี.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. และ ทหาร ชุด ชป.ร้อย.ร.๔๑๑ ร่วมกับ นายสังวาล ฤทธิ์สำแดง กำนันตำบลเจ้าวัด และชาวบ้าน ร่วมกันก่อสร้างบ้าน ให้กับนายบำเพ็ญ คณฑา บ้านเลขที่ ๘๑ ม.๔ บ.อีพุ่งใหญ่ ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ฯ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ ม.๔ บ.อีพุ่งใหญ่ ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จว.อ.น ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย