ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

ห้วยตึงเฒ่าฯเตรียมการรับงาน”เทศกาลสงกรานต์”12-16 เม.ย.62

ห้วยตึงเฒ่าฯ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วง “เทศกาลสงกรานต์” 12- 16 เม.ย.62 จัดระบบการเดินรถ และการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

พันเอกสุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยได้จัด ระบบการเดินรถ โดยจัดระบบวันเวย์เพื่อให้รถไหลลื่น, จัดตั้ง กอ.ร่วมฯอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว(ตร./อบต./รพ.ค่ายฯ/สห. /จนท.สนง./ลูกจ้างคนงาน/ ร้านค้า/แบ่งมอบหน้าที่ตามคำสั่งฯ มทบ.33 ที่ยกร่างฯรออนุมัติ)

นอกจากนี้ยังได้ฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร”ตระโกน โยน ยื่น” ตามหลักสูตรของ สาธารณะสุข จ.ชม.ให้กับบริกรร้านค้ารอบอ่าง ตั้งแต่เจ้าของร้านจนถึงคนเสริฟ เด็กล้างจาน เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมและมั่นใจใจการเข้าช่วยเหลือคนจมน้ำได้ทันท่วงที เพื่อเป็นกำลังเสริมแกาทีม รปภ.ทางน้ำ(ทีมหลัก) ที่ผ่านการอบรมแล้ว จำนวนแล้ว 216 คน

พร้อมทั้งได้จัดทำซุ้มประตูทางเข้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีร่มเงาให้ จนท.ในการเก็บบัตรค่าบำรุงพื้นที่ และเป็นจุดไฮไลท์จุดแรกที่เข้าทาในห้วยฯ, จัดทำแนวทุ่น แนวห้ามลงเล่น(น้ำลึก) , จัดตั้งหอคอยริมน้ำ ทำหน้าที่เฝ้าระวังการออกนอกแนวทุ่น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ พันเอกสุปกรณ์กล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง