อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านเอกชนร่วมสร้างบ้านให้คนชรายากจนลมพายุพัง


เชียงใหม่2_080561_ชาวบ้านเอกชนร่วมสร้างบ้านให้คนชรายากจนลมพายุพัง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น
จากสถานการณ์ที่มีลมพายุเข้ามาช่วงต้นเดือนนี้ทำให้มีบ้านคนชราที่ยากจนสองตายาย ที่ใกล้จะพัง ทางนายสายชน จันทร์สม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลศรีดงเย็น และ นายยุทธชัย บูทะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่และนายช่วย สนัส กำนันตำบลแม่ทะลบ พร้อมทั้ง สจ จังหวัดเชียงใหม่ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือกลัวว่าเกิดบ้านพังมาอาจทำให้สองตายายเสียชีวิตได้ ได้ประกาศขอความร่วมมือกับชาวบ้านจิตอาสาให้มาช่วยกันสร้างบ้านให้สองตายาย นายถา หล้าอุดม นางบัวคำ หล้าอุดม อายุประมาณ 70 ปี บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างสองหมู่บ้านบ้านหมู่ที่ 12 ตำบลศรีดงเย็นและ หมู่ที่ 4 บ้านดอยหล่อ ตำบลแม่ทะลบ ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินมาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างบ้านให้ดีและมาตฐานคงทนต่อแดดฝนและลมพายุ ได้ มีขนาดกว้าง6 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3.5 เมตร เป็นบ้านชั้นเดียวติดพื้น ได้มีส่วนห้างร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์ ร้านเจ๊ไก่วัสดุก่อสร้าง บริจาค หิน 1 ลํา ทราย 1 ลำ ร้าน ชัยเสถียรบริจาคบล็อก 500 ก้อนร้านโกเฮงวัสดุก่อสร้าง บริจาคบล็อก 500 ก้อน ร้านเจ๊อี๊ดลำดวนการไฟฟ้า บริจาคชุด สายไฟหลอดไฟเจ๊แวว ร้านทงเฮงบริจาค 5,000 บาท เจ๊กัณหา ร้าน เวียงชัย บริจาค 3,000 บาท เจ๊สายทอง บริจาค 2,000 บาท ท่านพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงบริจาค 2,000 บาท นายชยดล พรหมจักร ปูนซีเมนตร์ 30 ถุง ทางทหารชุดปฏิบัติการสัมพันธ์มวลชนที่ 3204 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาค3 และทหารจากกองบังคับควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ทั้งสองชุดได้นำกำลังทหารมาช่วยวันละ 5-7 นาย ส่วนทางชาวบ้านได้มีการผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยซึ่งจะเป็นช่างก่อสร้างวันละ 7-10 คน และมีชาวบ้านที่ว่างงานเข้ามาร่วมโดยไม่มีการบังคับประมาณ 15-20 คน ตามแบบฉบับของบ้านชนบท แต่ก็ขอมาวันละไม่เกิน 10-15 เป็นการที่ชาวบ้านช่วยชาวบ้านจริง และมีทหารเข้ามาช่วยเหลือทุกวันจนกว่าบ้านจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จและอยู่อาศัยได้ประมาณ วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2561 นี้ เป็นนโยบายของรัฐบาล คสช ที่ให้ส่วนราชการเอกชน ประชาชน ร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ รักสามัคคีกันในชุมชน จะได้อยู่กันอย่างมีความสุข

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว