พิธีปิดฝึกกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน ดูแล56หมู่บ้านเพื่อความสงบเรียบร้อย


พิธีปิดฝึกกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน ดูแล56หมู่บ้านเพื่อความสงบเรียบร้อย
วันที่8พ.ค.61 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมือง จ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส น.อ.เทพประทาน เข่งเจริญ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.เป็นประธานพิธีปิดการฝึกกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชนในพื้นที่โดยมมี อาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.) ไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 574 นาย 6ตำบล 56หมู่บ้าน และ1เทศบาล โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พ.ต.อ.เจริญ ธรรมขันธ์ ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีในครั้งนี้ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพพร้อมในการดูและความปลอดภัยหมู่บ้าน โรงเรียนและประชาชน และเป็นการเพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธปืนและเพื่อความคล่องตัวในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งกลุ่มผู้ไม่หวังดีจะมาก่อเหตุร้ายในพื้นที่พร้อมตอบโต้เพื่อการป้องกันน.อ.เทพประทาน เข่งเจริญ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. กล่าวว่า พวกเราซึ่งเป็นกาลังประชาชน เป็นบุคคลที่มีความสาคัญมาก ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่พวกเราอาศัยอยู่ พวกเราคือ ผู้ที่อาสามาทำหน้าที่ ที่น่าภาคภูมิใจ ในการดูแล ปกป้อง ครอบครัวและชุมชนของตนเอง ให้ปลอดภัยจากภัยคุกตามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องความมั่นคง อาชญากรรม หรือยาเสพติด ผมขอให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลหมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว และลูกหลานของพวกเราต่อไป


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส