เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรอำเภอสารภี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.)ตำบลหนองแฝก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

cr @สมพล แสนคำ