จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี โดยมี นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน