ข่าวรัฐสภา

กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง
จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการร่วมประชุมกับผู้แทนของกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองทัพอากาศ และกรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 13 ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน