ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15)

ประกอบด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ และพลโท อำพล ชูประทุม และอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 120 คน โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา ให้การต้อนรับ
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนในการมุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่
จากนั้น ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ได้ดำเนินการเวทีที่ 3 วิถีไทยวิถีพอเพียง

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน