จังหวัดพัทลุง คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 8)


วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ บ้านโหล๊ะหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 8) นำโดย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะอนุกรรมการ และอนุกรรมการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 200 คน โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับ
จากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจทีมวิทยากรขับเคลื่อนระดับตำบล ดำเนินการกระบวนการจัดทำเวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ” พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน