กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร//พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รอง ผวจ.อ.น., พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อ.น., หน.ส่วนราชการ จว.อ.น. และประชาชน จว.อ.น.


เมื่อ ๐๘๑๐๐๐ มิ.ย.๖๑ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รอง ผวจ.อ.น., พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จว.อ.น., หน.ส่วนราชการ จว.อ.น. และประชาชน จว.อ.น. ร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากเกษตรกร จ.เชียงใหม่ จำนวน ๓,๐๐๐ กก. ณ ลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จว.อ.น. อ.เมือง จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย