รมช เกษตรร่วมกรมปศุสัตว์จัดแปรรูปสับประรดที่กำลังล้านตลาดเป็นอาหารโคนม


เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219
รมช เกษตรร่วมกรมปศุสัตว์จัดแปรรูปสับประรดที่กำลังล้านตลาดเป็นอาหารโคนม
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 มิ.ย.61 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อมาเป็นประธานเปิดโครงการแปรรูปผลสับปะรดผลสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อย จำกัด ม. ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อสายวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61 โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ตลอดทั้งเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากที่สุดในประเทศไทย ในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปี จะมีผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดรวมกับจังหวัดลำปางและจังหวัดระยองมากกว่า 2.24 ล้านตัน ซึ่งเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานและส่งออกได้เพียงบางส่วน ทำให้มีผลผลิตส่วนเกินบริโภคกว่า 0.24 ล้านตัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คิดค้นพัฒนาและริเริ่มนำร่องการสร้างอาหารสัตว์คุณภาพ ด้วยการนำสับปะรดผลสดมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบผลิตอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงสัตว์ จึงให้สหกรณ์โคนมออกรับซื้อสับปะรดผลสดโดยตรงจากเกษตรกร ก.ก.ละ 1 บาท

นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหมุนเวียนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลิตอาหารสำหรับโคนมจำนวน 1,000 ตัน ด้วยการส่งจำหน่ายโดยตรงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง และจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคีย
ซึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ 12,000 ราย มีพื้นที่ปลูกกระจายทั้ง 8 อำเภอกว่า 500,000 ไร่ จึงนำสับปะรด ผสมกับ ฟางข้าว กากถั่วเหลือง กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมัน บรรจุถุงหมักรวมไว้ 7 วันก่อนนำไปใช้เลี้ยงโคนมต่อไป ยังความตื่นตัวและความสนใจจากผู้เลี้ยงโคนมสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก

/////////////////