ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดพิธีมอบชุดเครื่องยนต์ อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา


ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดพิธีมอบชุดเครื่องยนต์ อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา
นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรขัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

นายปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นายไพโรจน์ นิติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุเสียงไพศาล จำกัด คณะผู้บริหารสถาบันสังกัดอาชีวศึกษา คณะครูนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นาย เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บูลเพาเวอร์ และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษา

โดยมี นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยมูนิธิกลุ่มอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มีนโยบายให้การสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งครอบคลุมถึงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์

และการให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาครู และนักเรียนนักศึกษาในสถาบันศึกษา ด้านเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบวิภาคี ดังนั้น มูนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้มอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูพาวเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาจำนวน 1 คัน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนอื่นๆ อีกจำนวนมาก ให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์

///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////