ข่าวกระแสสังคม

‘มงคลกิตติ์’! ร้อง ‘ผู้ว่าฯ กทม.’ ขอแก้ TOR จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ เผยมีการล็อคสเป็ค ส่อเข้าข่าย พ.ร.บ.ฮั้ว!

           นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) ยื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้ระงับตรวจสอบและพร้อมแก้ไข ร่าง TOR โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจจะล๊อกสเป็คให้กับผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด ไม่เปิดกว้าง ซึ่งอาจจะผิด ต่อ พรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พรบ.ฮั้ว)

โดยนายมงคลกิตติ์ ระบุว่า ด้วย ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากจากผู้ประกอบการขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ พร้อมข้อมูลทั้งทางตรง ทางอ้อม ซึ่ง ภตช เองส่วนหนึ่ง ทราบว่าอาจจะมีขบวนการจงใจร่าง TOR โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการมูลค่า 13,140 ล้านบาท นั้นอาจจะเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนรายหนึ่งรายใดให้เข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดคุณลักษณะ TOR ที่อาจจะล๊อกสเป็ค ในข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน

“ร่าง TOR ดังกล่าว เป็นสัญญาสัมปทานในรูปแบบ BOT(Build Operate Transfer), BOOT(Build-Own-Operate Transfer) หรือ BOO (Build-Own-Operate) จะมีบริษัทผ่านมาตรฐานนี้ 3 แห่ง คือ 1. บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ยูนนาน วอเตอร์ อินเวสเม้นต์ จำกัด แต่หากรวมเกณฑ์ ด้านการจัดการด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือ ISO 9001 และ ISO 14001 โรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน จะมีบริษัทผ่านมาตรฐานนี้แห่งเดียว คือ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งก็จะเป็นการกีดกันบริษัทกำจัดขยะมูลฝอยทั้งรายใหญ่ รายกลาง รายใหม่ ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และ ล้ำสมัย ราคาถูก ซึ่งทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างธรรม” นายมงคลกิตติ์ กล่าว

นายมงคลกิตติ์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น ถ้า กรุงเทพมหานคร ยังดึงดันที่จะใช้ TOR ดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข เปิดกว้าง เป็นธรรม กรุงเทพมหานคร จะเสียประโยชน์ ดังนั้น ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) จึงเรียนมายัง พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินการแก้ไขก่อนจะมีความผิดหรือมีข้อครหาด้วย