ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) มูลนิธิ อ.วารินทร์ โดย อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จัดโครงการ “ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5” ประจำปี 63 มอบหน้ากากแองกันระบบหายใจ เจลล้างมือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องเป่าลม ให้กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ วิหาร หบวงปู่ หมู่บ้านฮิมม่าเพลส เลิฟวิ่ง

มูลนิธิ อ.วารินทร์ โดย อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ จัดโครงการ “ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5” ประจำปี 63 มอบหน้ากากแองกันระบบหายใจ เจลล้างมือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องเป่าลม ให้กองทัพภาคที่ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดเชียงใหม่ ที่ วิหาร หบวงปู่ หมู่บ้านฮิมม่าเพลส เลิฟวิ่ง

วันที่ 9 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. มูลนิธิ อ.วารินทร์ โดย อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ภาคเอกชนจัดโครงการ “ส่งน้ำใจ ป้องกันภัยไวรัสโคโรน่า และฝุ่น PM 2.5” ประจำปี2563 มอบหน้ากากป้องกันระบบหายใจ เจลล้างมือ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องเป่าลม ให้ นายวีรพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน สนันสนุนอุปกรณ์การดับไฟอันเป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งให้รางวัลสนับสนุนและให้กำลังใจกับพื้นที่ในการช่วยกันป้องกันการเผาป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน สนันสนุนอุปกรณ์การดับไฟอันเป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งให้รางวัลสนับสนุนและให้กำลังใจกับพื้นที่ในการช่วยกันป้องกันการเผาป่าอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือ


โดยในครั้งนี้ทางมูลนิธิ อ.วารินทร์ได้จัด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 6,000 ขวด, หน้ากากอนามัยรวม 4,000 ชิ้น พร้อมทั้งยารักษาโรคอื่นๆ 15,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของป้องกันโรคของประชาชน ทั้งจากไวรัสโคโรน่าและฝุ่น PM 2.5 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ทาง มูลนิธิ อ.วารินทร์ ได้สนับสนุนเครื่องเป่าลม จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นอกจากนี้ให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 และตำรวจภูธรภาค 5 ในการนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และตำรวจภูธรภาค 5 จะช่วยดูแล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารอรับสิ่งของในครั้งนี้ 5 จุด ได้แก่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด, ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง, ประตูช้างเผือก, ตลาดสันป่าข่อย และ ตลาดศิริวัฒนา หรือกาดธานินทร์โดยในแต่ละจุด จะแจก ชุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,หน้ากากอนามัย และยารักษาโรค 600 ชุด/จุด เฉพาะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อีก 600 ขวด/ จุด

นอกจากนี้ อ.วารินทร์ กำหนดพันธสัญญาเพื่อการให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการเผาป่าในช่วงเดือนเมษายน 2563 จนประสบความสำเร็จ จำนวนอำเภอละ 10,000 บาท ให้ฝ่ายปกครองได้ทำงานพร้อมกับมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิถีชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

นอกจากนี้ อ.วารินทร์ กำหนดพันธสัญญาเพื่อการให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถประชาสัมพันธ์และประสานความร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการเผาป่าในช่วงเดือนเมษายน 2563 จนประสบความสำเร็จ จำนวนอำเภอละ 10,000 บาท ให้ฝ่ายปกครองได้ทำงานพร้อมกับมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิถีชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง