Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด

พล.ต.ปฏิกรณ์ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก/สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

พล.ต.ปฏิกรณ์ผบ.มทบ.27 ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

/สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันนี้ (8 เมษายน 2562) เวลา 1600 น.ณ อุโบสถวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวงฯ อ.เมืองร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์(CAT904) พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27 นำคณะนายทหาร และคณะแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ หลังจากนั้น ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา จุดเทียนชัย พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวาร เจริญภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวาร จนถึงเวลาอันสมควร

พิธีทำนำ้อภิเษกในวันนี้มีผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจแต่งชุดโทนสีเหลืองร่วมในพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ น้ำอภิเษก จะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภช ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. ก่อนจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัด ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 เมษายน ต่อไป

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ