ข่าวรัฐสภา

กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุประบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุประบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมี นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้รับความรู้ด้านระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล การรักษาระบบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งได้ทดลองการใช้ระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เพื่อเป็นความรู้สำหรับการพัฒนา Data Center เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลภาครัฐและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของรัฐสภาต่อไป

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน

Comments are closed.