ข่าวรัฐสภา

จังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร (เขต 3) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานคณะอนุกรรมการ นายวิทยา ผิวผ่อง และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชน จำนวน 300 คน โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล

ผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พยายามแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพและความรู้พื้นฐานด้านการตลาดแก่ประชาชน รวมทั้งสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมเยือนให้กำลังใจการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และร่วมรับฟังการจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนฯ ด้วย

 

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน

Comments are closed.