กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน