ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mr. Noh Kwong-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 นาฬิกา ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ

ให้การรับรอง H.E. Mr. Noh Kwong-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน