ข่าวรัฐสภา

จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน พร้อมทั้งร่วมรับฟังเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับหมู่บ้านและตำบล ตลอดจนรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
– จุดที่ 1 ณ ศาลาวัดศรีสวัสดิ์บ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนิคม
– จุดที่ 2 บ้านดอนหวาย อำเภอพังโคน สกลนคร
จากการรับฟังปัญหาจากประชาชน พบว่าความต้องการส่วนใหญ่ของชุมชน คือ โครงสร้างพื้นฐาน การซ้อมถนนในหมู่บ้าน ไฟฟ้า น้ำดื่มน้ำใช้ อาชีพหลักการทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกลอย

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน