อเมริกาดูความคืบหน้าค้ามนุษย์ในทะเลไทย พึงพอใจไร้ข้อติ


อเมริกาดูความคืบหน้าค้ามนุษย์ในทะเลไทย พึงพอใจไร้ข้อติ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พ.ค.61 Mrs.Brenda Smith ผู้ช่วยกรรมาธิการบริหารสำนักงานพาณิชย์นำคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา รวม 17 คน ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพืรอติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. ของกรมประมง และของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการพบหารือและศึกษาความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของรัฐบาลไทย ที่เร่งแก้ไขปัญหาการทำการประมงอย่างผิดกฎหมาย และตอบสนองการยอมรับในความเชื่อถือและเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการต้อนรับและนำบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานจาก นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเรือตรี ประกายพฤกษ์ ศรีฟ้า ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหาร ความมั่นคงและพลเรือน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากโดยการเยือนของคณะผู้แทนสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ได้รับการกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจาก นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อด้วยประเด็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภาคแรงงาน นายธนากร นราวุฒิพันธ์ จัดหาจัดงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเด็นการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยนาวาตรีจักรกฤษณ์ หงษา ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ โดยศึกษาบทบาทหน้าที่ขอบเขต ขั้นตอนการตรวจ ขั้นตอนการปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออกของเรือ ระบบสารสนเทศในการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ePIPO

 

การตรวจสอบทางกายภาพและเอกสาร รวมถึงวิธีการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว และการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง และการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว ก่อนที่จะออกเดินทางไปศึกษาสภาพการปฏิบัติงานในสนามที่ท่าเทียบเรือป้าฮวย ม.2 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางของการประมงทะเลก่อนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และมีการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืน การจ้างงานที่คุ้มค่าและเป็นธรรมและไม่เข้าลักษณะของการค้ามนุษย์
นาง Brenda Smith ผู้ช่วยกรรมาธิการบริหาร สำนักงานพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงความชื่นชมที่ ศปมผ.กรมประมง กองทัพเรือ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมมือบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดี

 

มีระบบที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และยังได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดด้านแรงงานประมง การจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคการประมงทะเล การทำการประมงพื้นบ้านในเชิงพัฒนา การจัดการแรงงานประมงที่ไม่เป็นการค้ามนุษย์ เครื่องมือและเรื่องเรือที่ทำการประมงขนาดต่าง ๆ มากเป็นพิเศษ และยังมีเป้าหมายไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ก่อนจะออกเดินทางต่อไปปฏิบัติภารกิจในเรื่องเดียวกันยังพื้นที่อื่นต่อไป///////

ภาพ/ข่าว เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ