Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!! กาชาดอุทัยฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต…!!

จ.อุทัยธานี…!! กาชาดอุทัยฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต…!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561เวลา09.00-12.00น.
คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจ.อุทัยธานี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และโรงพายาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมที่ว่าการ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โดยมี ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ อำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ผลการปฎิบัติงาน ได้รับโลหิตจำนวน 117 ยูนิต 46,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคดวงตาจำนวน 9 ราย
ผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะจำนวน 3 ราย

….หมวดหนู ภาพ/ข่าว…วินัย ชำนาญปืน. รายงาน แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897