ปทุมธานี Kick Off โครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน”


ปทุมธานี Kick Off โครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน”
วันนี้ (9 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร คูริมน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต และบึงมักกะสัน ซึ่งคลองเปรมประชากรพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 10 โซน โดยเริ่มต้นที่ โรงเรียนสุขลักษณะ และสิ้นสุดที่ ประตูระบายน้ำเชียงรากน้อย มีความยาวประมาณ 20.4 กิโลเมตร
วันนี้เป็นการ Kick Off การดำเนินการโครงการ “พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน” ในพื้นที่โซนที่ 5 โดยเริ่มจาก (สะพานบ้าน ส.ส. – ซอยอุ่นสุข) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม A จากสะพาน 1 ถึง สะพาน Work Point ระยะทาง 350 เมตร กลุ่ม B จากสะพาน Work Point ถึง สะพานวัดเปรม ฯ ระยะทาง 200 เมตร กลุ่ม C จากสะพานวัดเปรม ฯ ถึง ซอยอุ่นสุข ระยะทาง 600 เมตร ซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 1.2 กม. โดยโครงการนี้นอกจากจะทำให้เมืองปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดตา ยังทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันรักษา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดปทุมธานี