ข่าวกระแสสังคม

อำเภอกุยบุรีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท

อำเภอกุยบุรีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 61ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมง ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี นายวินัย แทนคุณ เกษตรอำเภอกุยบุรี จ.ส.อ. สมพร หงษ์ทอง จ.ส.อ.จิระเดช พรศิริ ชุดประสานงาน กกล.รส.ปข.พื้นที่อำเภอกุยบุรี เข้าร่วมในพิธี มีเกษตรกรและชาวประมง ที่ได้รับความเดือดร้อยจากน้ำท่วมเข้าร่วมรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 315 ราย สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมง ที่ประสบภัยน้ำท่วม แบ่งเป็น 2 ส่วนคือความเสียหายเกี่ยวกับพืชเกษตรกรรม และความเสียหายเกี่ยวกับด้านการประมง โดยในพื้นที่ อ.กุยบุรี ได้รับความเสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 4 ตำบล ได้แก่ตำบลกุยบุรี จำนวน 65 ราย ตำบลกุยเหนือ จำนวน 75 รายตำบลหาดขาม จำนวน 118 ราย และตำบลสามกระทายจำนวน 36 ราย มีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายทั้งสิ้น 1,286 ไร่ 1 งาน ซึ่งทางราชการได้มีระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือด้านเกษตร และประมง ดังนี้ พืชผล ไร่ละ 1,600 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,100 บาท นาข้าว ไร่ละ 1,100 บาท โดยมีจำนวนเกษตรกรที่เข้ารับเงินช่วยเหลือด้านพืชผล จำนวน 306 คน ด้านประมง จำนวน 9 คน สำหรับประมาณที่ช่วยเหลือเกษตรกร แบ่งเป็นงบจากอำเภอกุยบุรี จำนวน 141,003.75 บาท งบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,721,938.50 บาท รวมเป็นเงินที่ช่วยเหลือเกษตรกร จำนวนทั้งสิ้น 2,403,000 บาท

///////////////////////////////////////////////////////ประจวบคีรีขันธ์ : พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา 0867513727