สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานศูษย์ยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานศูษย์ยุติธรรมชุมชนให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์
นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาศูษย์ยุติธรรมชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้สนับสนุนการดำเนินงานศูษย์ยุติธรรมชุมชนใรจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 142 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการอำนวยความเป็นธรรมของประชาชน ผ่านบทบาทของที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ระดับตำบลสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐ สู่ประชาชน”

ซึ่งในโครงการมีการเสวนาเรื่อง การบูรณาการและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่ การอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชนด้วยบริการภาครัฐ” กิจกรรมกลุ่ม WorK shop “

ทั้งนี้มีวิทยากรจาก เรือนจำกลางนครสวรรค์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ศูษย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////