เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช)


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช)ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอสะเมิง ปลัด อบต.สะเมิงเหนือ ผู้นำชุมชน

ให้การต้อนรับ และเกษตรอำเภอสะเมิง เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสะเมิง ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมรับการประเมินและให้ข้อมูล

ณ ศูนย์ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช)ตำบลสะเมิงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

cr @สมพล แสนคำ