สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาว กาญจนา อินจันทร์ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และบมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เครื่อง และส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ


วันพุธที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 8.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาว กาญจนา อินจันทร์ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่และบมจ. ธนาคารกรุงไทย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เครื่อง และส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ตามโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมจำนวน 350 เครื่อง ระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ค. 61 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยในวันที่ 9 พ.ค. 61 สรุปผลดังนี้1.มีร้านค้าเข้าร่วมประชุมและรับเครื่อง EDC จำนวน 91 ร้าน
2.มีร้านไม่มารับเครื่องตามวันที่กำหนด จำนวน 8 ร้าน
3.ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ร้าน
4.ติดต่อไม่ได้ จำนวน 6 ร้าน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นในเวลา 16.00 น.

 

cr  @นิยดา/ พณจ.ชม.