Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) และ ชป.รส. (สห.ร.7) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง และ สภ.บ้านโฮ่ง หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในพื้นที่ฯ ว่ามีการมั่วสุมลักลอบเสพยาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติด

เมื่อ 8 พ.ค.61, 1400 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) และ ชป.รส. (สห.ร.7) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง และ สภ.บ้านโฮ่ง หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในพื้นที่ฯ ว่ามีการมั่วสุมลักลอบเสพยาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติด ณ บ้านเลขที่ 17/1 ม.11 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. จึงได้สนธิกำลังเข้าทำการตรวจสอบฯ ผลการปฎิบัติฯ ตรวจพบ นายวันเฉลิม แก้วสุวรรณ อายุ 33 ปี ยืนอยู่ประตูรั้วหน้าบ้านหลังดังกล่าว เมื่อนายวันเฉลิมฯ เห็น จนท.จึงได้วิ่งหลบหนี และได้หลบหนีไปได้ และได้ทำการตรวจค้นบ้านของนายวันเฉลิมฯ โดยมี น.ส.นงนุช สุทธสนธ์ ซึ่งเป็นพี่สาวของนายวันเฉลิมฯ และนายไพบูลย์ ตุ่นจี่ ผญบ.ม.11 บ.สบล้อง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านฮ่ง จว.ล.พ. เป็นผู้นำการตรวจค้นฯ ในครั้งนี้ ผลการตรวจค้นฯ ตรวจพบของกลาง ดังนี้.-
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอช์) ลักษณะเป็นเกล็ดขาวใส จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 1.11 กรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส มีหูรูด กดปิด – ดึงเปิด
2. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ลักษณะเป็นเกล็ดขาวใส จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 1.65 กรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส มีหูรูด กดปิด – ดึงเปิด
3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ลักษณะเป็นเกล็ดขาวใส จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 1.62 กรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส มีหูรูด กดปิด – ดึงเปิด
รวมยาไอซ์ จำนวน 4.38 กรัม
4. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ลักษณะกลมแบนด้านหนึ่งผิวเรียบ ด้านหนึ่งมีอักษรดับเบิ้ลยูวาย (WY) บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงิน มีหูรูด กดปิด – ดึงเปิด จำนวน 5 ถุง (แยกเป็นถุงที่ 1, 2 : สีส้ม จำนวน 200 เม็ด, สีเขียว จำนวน 2 เม็ด รวมจำนวน 404 เม็ด, ถุงที่ 3 : สีส้ม จำนวน 194 เม็ด, สีเขียว จำนวน 2 เม็ด รวมจำนวน 196 เม็ด และถุงที่ 4, 5 สีส้ม จำนวน 199 เม็ด, สีเขียว จำนวน 2 เม็ด รวมจำนวน 402 เม็ด
รวมยาบ้าทั้งหมด จำนวน 1,002 เม็ด
5. อาวุธปืนลูกโม่ ยี่ห้อ SMITH & WESSON จำนวน 1 กระบอก
6. เครื่องกระสุนปืน ขนาด .38 มม. จำนวน 1 นัด
จึงได้ร่วมกันตรวจยึดของกลางดังกล่าวไว้ ขั้นต้นนำส่งให้กับ พงส.สภ.บ้านโฮ่ง เพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายวันเฉลิมฯ โดยกล่าวว่ามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย อนึ่งในการตรวจยึดครั้งนี้ จนท.ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ มิได้ทำให้ทรัพย์สินผู้ใดเสียหาย, สูญเสีย หรือเสื่อมค่า หรือเรียกร้องเอาทรัพย์สิน และมิได้ทำให้ผู้ใดได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจแต่อย่างใด

 

cr @Nopadol 3243 / Aey