Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ ,

เมื่อ 9 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ., พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ , พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. (ท), นายชีวิน ศรัทธา ปชส.จว.ล.พ., สื่อมวลชนฯ และ หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 4” ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จว.ล.พ. เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ในการกระจายข่าวสาร ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 59 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey