กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.เทพฤทธิ์ ภักดีกุล หน.ฝขว.กกล.รส.จว.ล.พ. เข้าร่วมการประชุมเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกระทบต่อความมั่นคงแล


เมื่อ 9 พ.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.เทพฤทธิ์ ภักดีกุล หน.ฝขว.กกล.รส.จว.ล.พ. เข้าร่วมการประชุมเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ร่วมกับ ภ.จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ จว.ล.พ. ณ ห้องประชุม ภ.จว.ล.พ. ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey