เชิญผู้สูงอายุร่วมอบรม การใช้ไอทีในโลก Social Media สำหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.


เชิญผู้สูงอายุร่วมอบรม การใช้ไอทีในโลก Social Media สำหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียนท่านละ 250 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน สำรองที่นั่ง และลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ คุณณัฏฐ์นรี มณีวรรณ์ 095-146-9988 คุณอาคม สุขะหุต 081-287-7893 การชำระเงิน บัญชีนายอาคม สุขะหุต ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 550-240462-9

cr @วชิระเรืองพรวิสุทธิ์