กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายจำรัส แสนแก้ว ผญบ.ม.14 บ.สันเจริญ, ผช.ผญบ.ม.14 และราษฎรในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จว.ล.พ


เมื่อ 9 พ.ค.61, 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายจำรัส แสนแก้ว ผญบ.ม.14 บ.สันเจริญ, ผช.ผญบ.ม.14 และราษฎรในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ร่วมกันทำการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61 ที่ผ่านมา โดยได้ทำการซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้.-
1. บ้านของนายอินสม กันธิยะ จำนวน 32 แผ่น
2. บ้านของนางจำนงค์ ทาคำ จำนวน 17 แผ่น
3. บ้านของนางผ่องศรี ปิ่มปา จำนวน 6 แผ่น

 

cr @Nopadol 3243 / Aey