ข่าวเชียงใหม่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชมสถานประกอบการที่สมัครสมาชิก EL

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชมสถานประกอบการที่สมัครสมาชิก EL

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใหม่ เข้าสำรวจและเยี่ยมชมสถานประกอบการพร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหารของกิจการที่สมัคร ที่มีความประสงค์เป็นสมาชิกผู้ส่งออกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง จ. เชียงใหม่คือ บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด

 

ในการนี้ ผู้ที่เป็นสมาชิกของกรมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยมีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ

 

บริษัท นานาฟรุ้ต จำกัด
เป็นบริษัทผลิตผลไม้อบแห้ง อาทิ ลำไย มะม่วง แก้วมังกร กล้วย และสตอเบอรี่ ซึ่งจะใช้วิธีการอบดีไฮเดรต
โดยเครื่องอินฟาเรด โดยการเน้นอบผลไม้ตามฤดูกาล

ทั้งนี้ยังเป็นการอบแบบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งรสเพิ่มเติม โดยผลิตตามมาตรฐานสากล GMP มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งออกไปยังประเทศจีน เวียดนาม เป็นหลัก และจำหน่ายในประเทศตามห้างสรรพสินค้าริมปิง เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงซื้อพื้นที่ pavilion เพื่อเข้าร่วมงาน Thaifex เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

 

cr @นิยดา/ พณจ.ชม.