กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 นครสวรรค์ เปิดรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมุษย์ต่อเนื่อง


กิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 นครสวรรค์ เปิดรับบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมุษย์ต่อเนื่อง


ผู้สื่อรายงานว่า ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วย นางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสง และคณะกรรมการกิ่งกาชาดชุมแสง ออกหน่วยรับบริการบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 นครสวรรค์ โดยได้รับบริจาคโลหิต จากทุกภาคส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอชุมแสง ซึ่งปริมาณโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 98,400 ซีซี ทั้งนี้เพื่อสำรองโลหิตส่งไปยังธนาคารเลือดสภากาชาดไทย เพื่อสำรองไว้ใช้ช่วงเทศกาลสำคัญและช่วงวันหยุดยาว เพราะว่าขณะนี้เลือดกรุ๊ปโอ กรุ๊ปเอ และกรุ๊ปเอบี ซึ่งปรากฏว่าหลายโรงพยาบาลยังขาดแคลนจำนวนมาก

อย่าไรก็ตามทางกาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จะร่วมกับกิ่งกาชาดทั้ง ๑๕ อำเภอ นำรถเคลื่อนที่ตระเวณไปรับบริจากโลหิจตามสถานที่สำคัญเช่น โรงเรียน วัด และที่ว่าการอำเภอ จึงขอฝากเชิญชวนให้ประชาชน ทหาร ตำรวจ หรือประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จะร่วมบริจาคโลหิตก็สามารถบริจาคได้ที่รถเคลือนที่สภากาชาดไทย หรือศูนย์รับบริจาคโลหิตขอแต่ล่ะอำเภอ เพราะว่าการทำบุญด้วยโลหิตช่วยเหลือเพื่อมนุษย์นั้นนับว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ ขณะนี้สภากาชาดไทยยังต้องการโลหิจจำนวนมาก จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมกันบริจาคโลหิตกันมากๆ

“หากประชาชนเห็นหน่วยรถเคลื่อนที่ ก็แวะเวียนมาได้ตลอดเวลาเพราะว่าจากนี้จะหมุนเวียนไปยังสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ใครสนใจก็สามารถแวะมาบริจาคโลหิตกันได้”

//// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////