Uncategorized

“บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

“บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital ในทุกๆวันโรงพยาบาลใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดการเบิกจ่ายถุงพลาสติก และช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ทำลายถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว


แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดโครงการนำร่อง โดยให้สถานพยาบาล 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดไทรใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นต้นแบบใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน
ดังนั้นจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา และผู้สนใจลดภาวะโลกร้อน บริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ติดต่อบริจาคได้ที่ ห้องจ่ายยาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หรือส่งทางไปรษณีย์โดยระบุ โครงการบริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
“ มาช่วยกันบริจาคถุงผ้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใส่ยากันนะคะ”

//// ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////