นายอำเภอกันทรลักษ์ จัดแถลงข่าวงานทุเรียนดินภูเขาไฟ


นายอำเภอกันทรลักษ์ จัดแถลงข่าวงานทุเรียนดินภูเขาไฟ


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่สวนทุเรียนนายบัวเรียน อรุณเรือง ฐาน 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผล หมู่ 16 บ้านป่าโมง ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานแถลงข่าว งานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ปี 61 ซึ่งอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2561 ณ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีส่วนราชการ นายสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ตำรวจสภ.กันทรลักษ์ ชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ สื่อมวลชนหลายแขนงร่วมทำข่าวในครั้งนี้

นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ปี 61 ว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ของดีกันทรลักษ์ โดยเฉพาะผลไม้ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอและมีผลผลิตคุณภาพจำนวนมาก อาทิเช่น ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ ฝรั่ง มังคุด ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร คนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จึงกำหนดเป็นเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอกันทรลักษ์ขึ้น

ยังกล่าวต่อว่า จุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟ หรือทุเรียนดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ นั้นได้ปลูกในดินที่มีการย่อยสลายของภูเขาไฟมาหลายพันปี จึงให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีรสชาติ หวานมันอร่อย ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศที่รักชอบในผลไม้ต่างๆ มาเที่ยวมาชมมาชิมในงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ปี 61 ตามวันเวลาดังกล่าว

/// ทีมข่าวรอบรั่วภูธร/รายงาน