จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ บ้านอีโค้ หมู่ที่ 4 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ พลเอก วินัย สร้างสุขดี พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล พลเรือโท สิริบุญ สุคนธมาน อนุกรรมการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการฯ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน