ข่าวรัฐสภา

คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ห้องอาหารราชตฤณมัย กรุงเทพฯ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย พลเอก ธีรเดช มีเพียร พลเอก กิตติ อินทสร และพลเอก คณิต สาพิทักษ์ ให้เกียรติเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่ H.E. Mr. Gilles Garachon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน