Reporter&Thai Army สันติสุขแดนใต้

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ

เมื่อ 9 มิ.ย.61,0930 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ภูเขาทอง ณ ลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะ ม.3 บ้านโต๊ะโมะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จว.น.ธ. เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องจากประชาชนใน ต.ภูเขาทอง ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต. ได้อีกระดับหนึ่งด้วย

Comments are closed.