เพชรบุรี-ทต.ท่ายาง ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ต่อสภาเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้


เพชรบุรี-ทต.ท่ายาง ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ต่อสภาเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่ศาลาหลวงพ่อตัด ชุมชนบ้านเขากระจิว ม.6 ต. ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่9สิงหาคม 2562 โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน และสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วม

นางนฤมล เปิดเผยว่า อำเภอท่ายาง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิปัญญาชาวบ้าน ได้สร้างสรรค์ผลงานจนกลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและนำมาเป็นแบบอย่างในการสร้างผลงานในปัจจุบัน ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวิถีชีวิตและจริยธรรมอันดีงาม ในการสร้างสรรค์และบอกเล่าเรื่องราวอันเกิดจากการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าในด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายาง จึงได้เล็งเห็นคุณค่าในการต่อยอดด้านการส่งเสริมเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการขึ้น เพื่อเป็นการเผยเเพร่ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยภายในได้จัดให้มีการสาธิตถุงหอมสมุนไพร การสาธิตทำขนมข้าวต้มมัด การสาธิตงานสิ่งทอผ้าพื้นบ้านไทยทรงดำ การสาธิตการประกอบอาหารคาวหวาน และการจัดสาธิตพิธีพานเผือนเสนเฮือน

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี