พระเทพปริยัติเมธี (ป.ธ.9, รศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเจ้าคณะอำเภอ


วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พระเทพปริยัติเมธี (ป.ธ.9, รศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเจ้าคณะอำเภอ พระสังฆาธิการในเขตปกครอง นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงต่อเติมอาคาร และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์