พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา นำกำลังพลข้าราชการทหารจากค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


เมื่อ ๐๙๑๔๔๕ ธ.ค. ๖๑
พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.กกล.รส.จว.น.ว. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา นำกำลังพลข้าราชการทหารจากค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ เข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
– โดยมี นายอรรถพร  สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘,๐๐๐ คน โดยจุดเริ่มต้นจากที่บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และได้มายังจุดพักรถที่บริเวณภายในบึงบอระเพ็ด  ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์
– ในการนี้ รพ.ค่ายจิรประวัติ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ในการอำนวยความสะดวกดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ นำนักศึกษาวิชาทหาร รด.จิตอาสา จากโรงเรียนลาซาลโชติระวี จำนวน ๑๐๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในการมอบน้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจเมื่อท้ายขบวนปั่นเดินทางออกจากจุดพักรถ เมื่อเวลา ๑๖๔๕ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย