ข่าวเชียงใหม่

วันกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานพิธีฟังสาร

พิธีฟังสาร ของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการ ทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 41 เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน 41 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561