ข่าวประชาสัมพันธ์

King Power Thai Power พลังคนไทย 3 เมษายน เวลา 18:00 น. · รายละเอียดกติกาการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้

King Power Thai Power พลังคนไทย
3 เมษายน เวลา 18:00 น. ·
รายละเอียดกติกาการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้
.
1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ
2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์
3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่างน้อย 5-7 ท่าน
4. มีศักยภาพในการดูแลและรักษาความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับประชาชนผู้ใช้บริการ
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป
6. เขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชุนชนตนเองที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 มาที่ inbox page : King Power Thai Power พลังคนไทย
.
หมดเขตรับสมัครการเข้าร่วมโครงการ 30 พค. 2561
.
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 677 8888 ต่อ 1513 ,1518 ได้เลยครับ
.
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย

Comments are closed.